Als onafhankelijk Brocom-makelaar bieden wij U een ruime keuze uit verzekeringsmaatschappijen en gaan wij samen met U op zoek naar de beste voorwaarden.

Als volwaardig Crelan Bankagent bieden wij U een ruime keuze uit bank-, beleggings- en kredietproducten voor particulieren en zelfstandigen.Met een team van ervaren experten begeleiden wij U tijdens Uw ganse levensloop.

Ons kantoor is ingeschreven in het register van bemiddelaars in verzekering-, bank-, krediet- en beleggingsdiensten die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Wij zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as


Gedragsregels


Onze partners

Kantoor O.L.Vr.Waver

Bank 015 25 86 86
Verzekering 015 25 86 87


Kantoor Mechelen

Bank en verzekering
015 21 84 88